Welkom bij de ranglijstpagina's voor atletiekverenigingen uit Zeeland en Goeree-Overflakkee. U bevindt zich nu op de pagina van Zeeland. Kies een van de rubrieken in de keuzevakken.


In deze Ranglijsten worden alleen prestaties opgenomen van:
 • leden van Zeeuwse atletiekverenigingen en van AV Flakkee
 • leden van andere atletiekverenigingen die in Zeeland of op Goeree-Overflakkee wonen
De atletiekvereniging moet wel bij de Atletiekunie geregistreerd staan.

Recente uitslagen

20-07-2024 Flanderscup Ninove (B)
20-07-2024 Trackmeeting Breda
17-07-2024 Stratenloop Westkapelle
16-07-2024 Zomerloop Nieuwvliet
14-07-2024 Baanwedstrijd Den Haag

Informatie digitale Zeeuwse Ranglijsten

Van 1953 tot en met 2004 zijn er papieren Zeeuwse Ranglijsten gemaakt. Totaal zijn er 50 edities uitgebracht, wat alleen kon gebeuren omdat veel vrijwilligers ieder jaar veel tijd staken in het verzamelen van uitslagen, het ordenen en het typen ervan en het vermenigvuldigen van het boekje voor belangstellenden en voor het archief, zodat de gegevens bewaard konden worden voor de toekomst.

In 2004 werd er bij AV ’56 door Rob Sonke een programma ontwikkeld om uitslagen te verwerken, dat gelijk ook automatisch ranglijsten digitaal kan tonen. Eddie Pekaar heeft dit programma geschikt gemaakt voor de Zeeuwse Ranglijsten en al snel werd duidelijk dat dit programma de papieren ranglijst overbodig maakte. Een zeer belangrijk punt dat werd gezien is dat het programma van de Zeeuwse Ranglijsten direct iedere dag een actueel overzicht geeft van de prestaties van de Zeeuwse atleet. De energie werd nu gestoken in het invoeren van de uitslagen. Gelukkig waren leden van verschillende atletiekverenigingen bereid hieraan mee te werken. In de afgelopen jaren zijn ook, door de medewerking van veel vrijwilligers, de prestaties die in de papieren Zeeuwse Ranglijsten staan, overgetypt en bij de andere gegevens ingevoerd, zodat nu de prestaties van meer dan 50 jaar opgenomen zijn. Kees van den Pol is de coördinator van deze activiteiten. De programma’s van de Zeeuwse Ranglijsten en van AV ’56 zijn nu samengevoegd tot 1 programma.

Alle prestaties van de atleten worden ingevoerd en verzameld in een database. Deze is ontworpen door de huidige webmaster van AV ‘56 en bij hem liggen de rechten voor gebruik. Deze database is ondergebracht bij AV ’56, omdat de beheerder van de database deze beheert in combinatie met zijn werk voor AV ’56. Dit gebeurt met toestemming van de VZA (Vereniging Zeeland Atletiek). De data in de database zijn eigendom van de VZA en daarmee van de verenigingen samen. De software waarmee de ranglijsten zichtbaar gemaakt worden zijn eigendom van AV ’56. Verenigingen kunnen daar gebruik van maken in onderling overleg met AV ’56. Het bestuur van AV ’56 is eveneens met deze constructie akkoord gegaan. Mocht AV ’56 geheel ophouden te bestaan dan vervalt het eigendom van de software aan de VZA, die het kan overdragen aan een andere Zeeuwse atletiekvereniging. Als AV’56 door fusie o.i.d. opgaat in een ander verband dan gaat het eigendomsrecht mee naar dat nieuwe verband. Als de VZA ophoudt te bestaan dan gaat het eigendomsrecht van de database over in handen van een ander samenwerkingsverband van de Zeeuwse verenigingen. Er zijn een aantal leden van de aan de VZA aangesloten verenigingen die uitslagen invoeren in de database. Zij krijgen een beperkte toegang tot de database. De webmaster van AV ‘56 zorgt voor een dagelijkse back-up van de database. (Laatst vastgesteld op de ledenvergadering van de VZA op 22 april 2013)

Bij de digitale ranglijsten is allereerst uitgegaan van de uitgangspunten zoals die golden bij de papieren ranglijsten. Alleen atleten van Zeeuwse atletiekverenigingen kwamen in de ranglijsten voor, alsmede atleten uit Goeree-Overflakkee die lid zijn van AV Flakkee. Dit gebied omvat Regio 11 van de Atletiekunie. Door de digitalisering is het eenvoudiger geworden om uitslagen te bemachtigen. Hierdoor werd het mogelijk ook de prestaties van in Zeeland wonende atleten die lid zijn van een niet-Zeeuwse vereniging in de uitslagen op te nemen. We komen zo tot de volgende punten:

 • In de uitslagen worden opgenomen de prestaties van atleten die lid zijn van een Zeeuwse atletiekvereniging of van AV Flakkee
 • Eveneens worden in de uitslagen opgenomen in Zeeland en Goeree-Overflakkee wonende atleten die lid zijn van een niet-Zeeuwse atletiekvereniging
 • De betreffende atletiekverenigingen moeten aangesloten zijn bij de Atletiekunie
 • Verder worden ook alleen ranglijsten bijgehouden van gangbare onderdelen, bepaald door het wedstrijdreglement van de Atletiekunie.
 • Voor de B-junioren en ouder wordt rekening gehouden met de normale eisen die gelden wat betreft windmeting en precies gemeten parkoers bij een wegwedstrijd.
 • Er worden alleen prestaties in het programma ingevoerd vanuit officiële uitslagen van Internet of vanaf een papieren uitslag.

Het programma kan de volgende rubrieken tonen:

 • jaarranglijsten
 • ranglijsten aller tijden
 • persoonlijke pagina van de atleet
 • uitslagen per wedstrijd
 • puntenranglijsten
 • Zeeuwse records
 • kampioenen (Nederlands, Zeeuws en clubkampioenen)
Deze gegevens kunnen voor alle atleten uit Zeeland en Goeree-Overflakkee getoond worden, maar er is ook de mogelijkheid om de gegevens per vereniging naar voren te halen. Deze kunnen dan op de eigen verenigingssite ter inzage gebracht worden. Ten alle tijden kunnen bezoekers van het programma interactief met het programma werken door de juiste keuzes te maken. Ook zal het eenvoudig mogelijk zijn om te reageren op fouten of om nog te verwerken gegevens door te geven. Rob Sonke is bereid om de verenigingen te helpen met het zichtbaar maken van de eigen verenigingsresultaten op hun eigen website.

Het streven is dat er bij iedere vereniging iemand is die prestaties in kan voeren. Een vrijwilliger die uitslagen in wil voeren krijgt daarvoor een gebruikersnaam en een wachtwoord van de webmaster. Men kan hiervoor een mail sturen aan: [email protected].

Het programma heeft nu een aantal jaar gedraaid, maar is zeker nog niet uitontwikkeld. Commentaar op het geheel, de opzet of op fouten, is natuurlijk van harte welkom op het adres: [email protected]. Wij zien zelf nog de volgende ontwikkelmogelijkheden:

 • De uitslagen van wedstrijden die van internet komen op een eenvoudige manier in een geschikt csv-bestand omzetten.
 • Het door verenigingen beheren van de eigen gegevens, zodat zij deze op een eigen manier kunnen tonen.

22-07-2024
laatste update
317867
prestaties opgeslagen
13181
wedstrijden opgeslagen

Zoek atleten