Voor de Werkgroep Anderhalvemeteratletiek van onze vereniging is het bestuur op zoek naar nieuwe leden. Onlangs zijn in de werkgroep (vier personen) enkele vacatures ontstaan.

Het bestuur vindt het bestaan en het functioneren van de Werkgroep dermate belangrijk, dat het op korte termijn dat team weer op volle sterkte wil brengen. Leden worden uitgenodigd, zich daarvoor te melden. Maar ook niet-leden (zoals ouders van jeugdleden) zijn zeer welkom. Ieder wordt nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.

De werkgroep is aan het begin van de coronacrisis in het leven geroepen om er voor te zorgen, dat zo veel mogelijk activiteiten, zoals trainingen en wedstrijden, binnen de geldende coronamaatregelen kunnen doorgaan. Uiteraard is dit afhankelijk van hoe streng de maatregelen zijn die de overheid oplegt. 


Wat doet de werkgroep?

De werkgroep vertaalt de coronamaatregelen van de overheid naar de situatie bij AV’56. De werkgroep schrijft hierover een advies voor het bestuur. Uiteindelijk beslist het bestuur over de activiteiten én de voorwaarden waaronder, mede op basis van het uitgebrachte advies.

Aan het begin van de coronapandemie kwam de werkgroep wekelijks bij elkaar. In die tijd zijn alle protocollen geschreven die van toepassing zijn op AV’56. Nu vergadert de werkgroep alleen nog als er landelijke (of regionale) richtlijnen veranderen. De werkgroep komt live bij elkaar of er wordt vergaderd via Zoom.


Naar wie zijn we op zoek?

Het bestuur is voor de completering van de Werkgroep op zoek naar mensen die het Nederlandse coronanieuws op de voet volgen en die geïnteresseerd zijn in het kabinetsbeleid te dien aanzien.

Voorts verwachten we, dat je:

  • in staat bent om overheidsmaatregelen te vertalen in (on)mogelijkheden voor trainingen en wedstrijden binnen AV’56.
  • bent handig met de pen, en gemakkelijk een protocol en/of advies schrijft.

Het is een pre, als je bijv. op je werk al deel uitmaakt van een coronawerkgroep.

Als je belangstelling hebt en aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan zoeken we jou!

Heb je interesse in deelname aan de Werkgroep Anderhalvemeteratletiek of wil je meer weten? Neem dan contact op met Vivian Karelse, jeugdcoördinator en namens de jeugdafdeling lid van deze werkgroep. Ze is te bereiken via jeugdcoordinator@av56.nl.

 

Share this post