AV’56 heeft zich ook dit jaar weer aangemeld voor de campagne Rabo ClubSupport. Bij die campagne wordt 120.000 euro verdeeld onder verenigingen en stichtingen in het werkgebied van Rabobank Oosterschelde. Voorwaarde is uiteraard, dat die clubs klant zijn bij de bank.

De verenigingen moeten zich vooraf aanmelden. AV’56 heeft dat intussen gedaan. Vorig jaar meldden zich in totaal maar liefst ruim 400 verenigingen en stichtingen aan, allemaal gevestigd in het werkgebied van de bank rondom de Oosterschelde.

De bank stelt zich op het standpunt dat een club zoveel méér is dan een club. “Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je jezelf kunt zijn en waar je elkaar sterker kunt maken. Rabobank gelooft in de kracht van clubs. Daarom investeren we met Rabo ClubSupport in lokale verenigingen”, aldus de bank. Op die wijze wordt een deel van de winst doelgericht teruggegeven aan de samenleving.

Het is voor de zesde maal, dat Rabo op deze wijze donatiebudget verdeelt. AV’56 wil het te verkrijgen bedrag dit jaar besteden aan vervanging van het meubilair in de kantine.


Geheime stemming in oktober

Het is overigens niet de bank zélf die de bedragen toekent. Het zijn de leden van de bank die dat doen. Via een geheime stemming (tussen 5 en 25 oktober) mogen zij op een stemsite hun stem uitbrengen, met gebruikmaking van een per mail toegezonden, unieke code. Dit jaar kan voor het eerst ook per app worden gestemd.

Ieder lid van de Rabobank mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op één vereniging/stichting. Dus: hoe meer stemmen, des te hoger is de bijdrage die aan de club wordt uitgekeerd. Het totaalbudget van 120.000 euro wordt uiteindelijk verdeeld naar rato van het aantal op een club uitgebrachte stemmen. Vorig jaar ontving AV’56 een bedrag van 967 euro.


Hoe kunnen leden de vereniging helpen?

Voor AV’56 is het meest zinvol, dat klanten van de Rabobank ook lid van de bank zijn (klanten zijn niet automatisch lid). Dan kunnen ze meestemmen over de verdeling van het donatiebedrag. Lid worden van de Rabobank is gratis.

Mensen die AV’56-lid én Rabo-lid zijn, stemmen in oktober natuurlijk sowieso op AV’56! En uiteraard verwachten we van AV’56-leden, dat ze hun familie en vrienden proberen te bewegen om óók op AV’56 te stemmen.

Meer informatie is op deze site te vinden:   https://www.rabobank.nl/lokale-bank/oosterschelde/rabo-clubsupport

 

FOTO: Hoofdkantoor van de Rabobank Oosterschelde te Goes (Foto: Rabobank).

 

Share this post