De plaatsing van zonnepanelen op het dak van ons clubgebouw, afgelopen week, was het slotstuk van een maandenlang beslissingsproces.

De keus voor ‘stroom van het dak’ werd gemaakt omdat de oude installatie hoognodig aan vervanging was. Ze was verouderd en er waren te veel storingen.

Een commissie van drie deskundige leden heeft een uitgebreide verkenning gedaan van de mogelijkheden tot vernieuwing. Passend bij het verbruik van AV’56 heeft dit drietal (Wil Zweemer, Hans Vermeulen, Frank Bakker) met betrekking tot de verduurzaming van onze energie-installatie een advies opgesteld voor het bestuur. Dat was afgelopen voorjaar.


Toekomstbestendig

Kern van het advies was de aanschaf van een installatie die toekomstbestendig en energiezuinig is (dus geen gas) en binnen een redelijke tijd is terug te verdienen.

Het advies aan het bestuur behelsde daarom een installatie met hoogtemperatuur-warmtepomp (in plaats van een cv-ketel). Omdat hiervoor veel meer elektriciteit nodig is, is gekozen om deze zelf op te wekken, en wel met zonnepanelen. Gegeven het verbruik van de warmtepomp én het overige bestaande verbruik kwam men uit op 60 zonnepanelen.

Het bestuur heeft begin juli 2020 het besluit genomen het advies over te nemen, zodat er een contract gesloten kon worden met installateur Saman.


Opbrengsten

De zonnepanelen leveren op jaarbasis zo'n 18 MWh (18.000 KWh), genoeg voor de dekking van het toekomstige elektriciteitsverbruik van AV’56, inclusief dat voor de baanverlichting. In totaal is hiermee een bedrag van 32.750 euro gemoeid. Hierop krijgen we 35% subsidie, dus AV'56 betaalt uiteindelijk ruim 20.000 euro. Dit bedrag is in zo'n 15 jaar terug te verdienen.

Sinds 3 september levert de fotovoltaïsche installatie van AV’56 stroom aan het net. Via het internet kan dit gemonitord worden.

 

 

zon3 2020

Share this post