Ereleden

Elke vereniging kent leden die zich onbaatzuchtig en langdurig voor de club inzetten. Er zijn ook (bestuurs)leden die op essentiële momenten de vereniging op koers houden.

Op gezette tijden wordt aan dit soort leden het erelidmaatschap aangeboden.

AV’56 telt 11 ereleden. Sommige van hen zijn intussen overleden.

Hieronder staat een overzicht van de ereleden, met vermelding van het jaar waarin ze erelid werden.

Dááronder wordt een kort profiel van hen gegeven, naar de stand van zaken in 2011.

Verteld wordt wie ze zijn (of waren), wat ze in de burgermaatschappij doen (of deden) en waarom ze tot erelid werden benoemd.

Een eresaluut aan de groten van AV’56!

Ik ben veel dank verschuldigd aan Anneke en Paul Pieters voor het openen van hun omvangrijke AV’56-archief en voor hun hulp bij het verzamelen van verdere gegevens.

Huib Boogert

 

(N.B.: In 2019 is het proces van voordrachten (voor o.a. ereleden en leden van verdienste) vernieuwd. Er is een speciaal reglement opgesteld. Een Adviescommissie Toekenning Onderscheidingen (ATO) beoordeelt voorstellen, die vanuit de leden worden gedaan.
De Adviescommissie doet de voordrachten niet zélf, maar komt uitsluitend in actie op suggesties van leden. De voordrachten moeten te allen tijde worden ingediend bij de secretaris van de vereniging (secretaris@av56.nl). Het bestuur stuurt de aanvraag door naar de Adviescommissie en verzoekt om een gemotiveerd advies).

 


Overzicht ereleden

 • De heer J.B. Johannisse (sinds 1958, overleden)
 • De heer E.J. Sinke (sinds 1960, overleden)
 • De heer F.G.A. Huber (sinds 1967, overleden)
 • De heer A.L. de Munck (sinds 1971, overleden)
 • Mevrouw J. de Munck-Sinke (sinds 1971, overleden)
 • De heer G.W. Snel (sinds 1981, overleden)
 • De heer C. Kortleve (sinds 1988)
 • De heer J. Fraanje (sinds 1989)
 • De heer P. Pieters (sinds 1994, overleden)
 • Mevrouw A. Pieters-Hamelink (sinds 1994)
 • De heer J.M. Oggel (sinds 2006)

 


JAN JOHANNISSE (1927-2011)

De heer Johannisse was een van de oprichters van AV'56.

Onze vereniging werd in het leven geroepen, toen de atletiek- en handbalclub Hellas zijn atletiekafdeling ophief. Uit die opgeheven afdeling is AV'56 voortgekomen.

De heer Johannisse had in de begintijd van AV een grote inbreng ten aanzien van de technische atletieknummers. Toen bij de vereniging na enige jaren de bodem van de clubkas in zicht kwam, richtte hij een volleybalafdeling op, om de club een bredere basis te geven.

De heer Johannisse was in de eerste jaren van AV'56 ook bestuurslid. Hij was ook actief sporter.

Na zijn vertrek uit Goes richtte hij in zijn nieuwe woonplaats Terneuzen óók een atletiekvereniging op, namelijk Scheldesport. Ook die vereniging bestaat nog altijd. Later verhuisde hij naar Spijkenisse.

In alle gemeenten waar de heer Johannisse woonde, was hij werkzaam als directeur van de gemeentelijke afdelingen Sport en Recreatie.

Bij zijn vertrek uit Goes naar Terneuzen werd hij benoemd tot erelid. Dat was in 1958. Hij was het allereerste erelid van AV'56. Hij overleed in oktober 2011 in zijn woonplaats Spijkenisse.


ENGEL SINKE (1907-1976)

 
De heer Engel Sinke neemt binnen AV'56 een bijzondere plaats in. Hij was immers de allereerste voorzitter van de vereniging. Hij vervulde die functie gedurende twee jaar, van 1956 tot 1958.
 
Zijn verdiensten voor AV'56 liggen vooral op het bestuurlijke en financiële vlak. Hij was middenstander te Goes. De oudere leden van AV'56 zullen zich ongetwijfeld nog zijn winkel in bedden en woninginrichting in de Klokstraat herinneren (onder de naam Sinke - de Graag).
 
In zijn vrije tijd was de heer Sinke met enthousiasme bestuurslid van AV'56. Hij stond erom bekend, dat hij een actief supporter was van alle atletiekonderdelen.
 
Hij maakte zich onsterfelijk voor de vereniging, doordat hij in een moeilijke clubperiode de contributie voor zijn zoon Hans (een sprinter) voor vele jaren tegelijk in één keer vooruitbetaalde. Daardoor geraakte de AV'56-clubkas weer op orde.
 
Later was hij medefinancier van de AV'56-begroting. Als zodanig kan de heer Sinke gezien worden als een van de eerste sponsors van AV'56. Na zijn AV'56-tijd werd hij onder meer voorzitter bij de v.v. Goes, waar zoon Hans jarenlang in het eerste elftal voetbalde.
 
Voor zijn bestuurlijke inspanningen en zijn financiële steun werd Engel Sinke in 1960 benoemd tot erelid van AV'56.
 

 


mr. F.G.A. HUBER (1916-1994)

 
In de periode 1961-1981 was mr. F.G.A. Huber burgemeester van Goes. Hij was een burgervader in de ware zin des woords.
 
Hij stond midden in de gemeenschap en leefde op alle terreinen bijzonder mee met zijn burgers. Ze waren hem allemaal even lief.
 
Hij zag het belang in van een goed verenigingsleven en gaf alle verenigingen veel aandacht. Van hem was bekend, dat hij zeer gebrand was op de clubbladen. Hij kreeg ze allemaal, hij las ze allemaal en hij bewaarde ze allemaal. Zijn collectie is nu ondergebracht in het gemeentearchief.
 
De relatie van de heer Huber met AV'56 is, dat hij zich sterk heeft gemaakt voor de ‘omzetting’ van de grasbaan in een ovaalvorm